Psychosomatische fysiotherapie

Maak nu een afspraak voor Psychosomatische Fysiotherapie

Werkdagen

Maandag

08.00 – 18.00

Dinsdag

08.00 – 19.00

Woensdag

08.00 – 18.00

Donderdag

08.00 – 19.00

Vrijdag

08.00 – 19.00

Zaterdag

09.00 – 14.00

Maak een afspraak

De psychosomatische fysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met spannings- of stressgerelateerde klachten of onbegrepen pijnklachten.

De oorzaak van klachten kan van zowel lichamelijke- als psychische aard zijn of een combinatie daarvan. Er is sprake van psychosomatische klachten als de fysieke klachten verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke/psychische belasting en de draagkracht van een persoon.

Mogelijk ervaart u dat u meer prikkelbaar en gespannen bent of meer last hebt van vermoeidheid en pijn.

Deze lichamelijke klachten kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals:

 • Hoog ervaren werkdruk
 • Conflicten
  Emotionele gebeurtenissen
 • Relationele problemen
 • Verlies van dierbaren
 • Ernstige ziekteprocessen

Wanneer deze gebeurtenissen langere tijd bestaan kunnen ze u zodanig uit evenwicht brengen dat daardoor uw weerstand zowel fysiek als mentaal afneemt en psychosomatische klachten kunnen ontstaan.

Psychosomatische klachten uiten zich in lichamelijke klachten zoals o.a.:

 • Vermoeidheid
 • Duizeligheid
 • Spier- en gewrichtspijn
 • Hoofdpijn, nek- en rugklachten
 • Benauwdheid, druk op de borst, hartkloppingen
 • Maag- en buikklachten
 • Verminderde weerstand
 • (Chronische) onbegrepen pijnklachten


Psychische klachten zoals o.a.:

 • Algeheel gevoel van onbehagen
 • Lusteloos zijn
  Prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
 • Slecht slapen of te veel slapen
 • Somber zijn, veel piekeren
 • Angstig en onzeker zijn
 • Niet meer kunnen genieten en ontspannen
 • Overmatig eten, alcohol, roken en medicijngebruik
 • Geen zin in seks of dwangmatig met seks omgaan


HOE KOMT U WEER IN BALANS?
De psychosomatisch werkende fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid.

Deze fysiotherapeut werkt volgens het biopsychosociale model. Dat houdt in dat hij/zij de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten, waaronder uw leef- en werkomstandigheden, bij de behandeling betrekt.

Allereerst zal er een gesprek en een onderzoek plaatsvinden om u en uw klachten te begrijpen,. Dit aanvangsgesprek is dan ook gericht op het vinden van een realtaie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid.

Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en een therapieplan opgesteld. Er wordt van u een eigen inbreng gevraagd en een actieve inzet verwacht in het herstel en veranderingsproces.

HET DOEL VAN DE THERAPIE KAN ZIJN:

 • Inzicht krijgen in de oorzaak van de klachten en in de factoren die mogelijk de klachten in stand houden.
 • Aanleren van ontspanning en bewust worden van spanning bij het ademen.
 • Het opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting.
 • Het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaasbewustwording.
 • Het aanvoelen van en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch.
 • Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
 • Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten.
 • Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed worden.

SAMENWERKING MET DESKUNDIGEN
Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten vraagt veelal om een samenwerking met deskundingen zoals verwijzend arts of specialist, de psycholoog, de bedrijfsarts en andere disciplines.

Uiteraard horen daarbij tussentijdse evaluaties en rapportages. Het op elkaar afstemmen van behandeplannen vergroot immers de kans op sneller herstel.

Psychosomatische Fysiotherapie

De psychosomatische fysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met spannings- of stressgerelateerde klachten of onbegrepen pijnklachten.

De oorzaak van klachten kan van zowel lichamelijke- als psychische aard zijn of een combinatie daarvan. Er is sprake van psychosomatische klachten als de fysieke klachten verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke/psychische belasting en de draagkracht van een persoon.

Mogelijk ervaart u dat u meer prikkelbaar en gespannen bent of meer last hebt van vermoeidheid en pijn.

Deze lichamelijke klachten kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals:

 • Hoog ervaren werkdruk
 • Conflicten
  Emotionele gebeurtenissen
 • Relationele problemen
 • Verlies van dierbaren
 • Ernstige ziekteprocessen

Wanneer deze gebeurtenissen langere tijd bestaan kunnen ze u zodanig uit evenwicht brengen dat daardoor uw weerstand zowel fysiek als mentaal afneemt en psychosomatische klachten kunnen ontstaan.

Psychosomatische klachten uiten zich in lichamelijke klachten zoals o.a.:

 • Vermoeidheid
 • Duizeligheid
 • Spier- en gewrichtspijn
 • Hoofdpijn, nek- en rugklachten
 • Benauwdheid, druk op de borst, hartkloppingen
 • Maag- en buikklachten
 • Verminderde weerstand
 • (Chronische) onbegrepen pijnklachten


Psychische klachten zoals o.a.:

 • Algeheel gevoel van onbehagen
 • Lusteloos zijn
  Prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
 • Slecht slapen of te veel slapen
 • Somber zijn, veel piekeren
 • Angstig en onzeker zijn
 • Niet meer kunnen genieten en ontspannen
 • Overmatig eten, alcohol, roken en medicijngebruik
 • Geen zin in seks of dwangmatig met seks omgaan


HOE KOMT U WEER IN BALANS?
De psychosomatisch werkende fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid.

Deze fysiotherapeut werkt volgens het biopsychosociale model. Dat houdt in dat hij/zij de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten, waaronder uw leef- en werkomstandigheden, bij de behandeling betrekt.

Allereerst zal er een gesprek en een onderzoek plaatsvinden om u en uw klachten te begrijpen,. Dit aanvangsgesprek is dan ook gericht op het vinden van een realtaie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid.

Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en een therapieplan opgesteld. Er wordt van u een eigen inbreng gevraagd en een actieve inzet verwacht in het herstel en veranderingsproces.

HET DOEL VAN DE THERAPIE KAN ZIJN:

 • Inzicht krijgen in de oorzaak van de klachten en in de factoren die mogelijk de klachten in stand houden.
 • Aanleren van ontspanning en bewust worden van spanning bij het ademen.
 • Het opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting.
 • Het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaasbewustwording.
 • Het aanvoelen van en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch.
 • Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
 • Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten.
 • Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed worden.

SAMENWERKING MET DESKUNDIGEN
Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten vraagt veelal om een samenwerking met deskundingen zoals verwijzend arts of specialist, de psycholoog, de bedrijfsarts en andere disciplines.

Uiteraard horen daarbij tussentijdse evaluaties en rapportages. Het op elkaar afstemmen van behandeplannen vergroot immers de kans op sneller herstel.

Psychosomatische Fysiotherapie

De psychosomatische fysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met spannings- of stressgerelateerde klachten of onbegrepen pijnklachten.

De oorzaak van klachten kan van zowel lichamelijke- als psychische aard zijn of een combinatie daarvan. Er is sprake van psychosomatische klachten als de fysieke klachten verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke/psychische belasting en de draagkracht van een persoon.

Mogelijk ervaart u dat u meer prikkelbaar en gespannen bent of meer last hebt van vermoeidheid en pijn.

Deze lichamelijke klachten kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals:

 • Hoog ervaren werkdruk
 • Conflicten
  Emotionele gebeurtenissen
 • Relationele problemen
 • Verlies van dierbaren
 • Ernstige ziekteprocessen

Wanneer deze gebeurtenissen langere tijd bestaan kunnen ze u zodanig uit evenwicht brengen dat daardoor uw weerstand zowel fysiek als mentaal afneemt en psychosomatische klachten kunnen ontstaan.

Psychosomatische klachten uiten zich in lichamelijke klachten zoals o.a.:

 • Vermoeidheid
 • Duizeligheid
 • Spier- en gewrichtspijn
 • Hoofdpijn, nek- en rugklachten
 • Benauwdheid, druk op de borst, hartkloppingen
 • Maag- en buikklachten
 • Verminderde weerstand
 • (Chronische) onbegrepen pijnklachten


Psychische klachten zoals o.a.:

 • Algeheel gevoel van onbehagen
 • Lusteloos zijn
  Prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
 • Slecht slapen of te veel slapen
 • Somber zijn, veel piekeren
 • Angstig en onzeker zijn
 • Niet meer kunnen genieten en ontspannen
 • Overmatig eten, alcohol, roken en medicijngebruik
 • Geen zin in seks of dwangmatig met seks omgaan


HOE KOMT U WEER IN BALANS?
De psychosomatisch werkende fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid.

Deze fysiotherapeut werkt volgens het biopsychosociale model. Dat houdt in dat hij/zij de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten, waaronder uw leef- en werkomstandigheden, bij de behandeling betrekt.

Allereerst zal er een gesprek en een onderzoek plaatsvinden om u en uw klachten te begrijpen,. Dit aanvangsgesprek is dan ook gericht op het vinden van een realtaie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid.

Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en een therapieplan opgesteld. Er wordt van u een eigen inbreng gevraagd en een actieve inzet verwacht in het herstel en veranderingsproces.

HET DOEL VAN DE THERAPIE KAN ZIJN:

 • Inzicht krijgen in de oorzaak van de klachten en in de factoren die mogelijk de klachten in stand houden.
 • Aanleren van ontspanning en bewust worden van spanning bij het ademen.
 • Het opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting.
 • Het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaasbewustwording.
 • Het aanvoelen van en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch.
 • Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
 • Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten.
 • Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed worden.

SAMENWERKING MET DESKUNDIGEN
Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten vraagt veelal om een samenwerking met deskundingen zoals verwijzend arts of specialist, de psycholoog, de bedrijfsarts en andere disciplines.

Uiteraard horen daarbij tussentijdse evaluaties en rapportages. Het op elkaar afstemmen van behandeplannen vergroot immers de kans op sneller herstel.